O produkcie

Środek organiczno-mineralny poprawiający właściwości gleby UGmax plus


Zakres stosowania:
Środek poprawiający właściwości gleby UGmax plus jest płynnym koncentratem zawierającym specjalnie dobrane mikroorganizmy oraz makro i mikro elementy. Wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby w uprawach roślin polowych.
UGmax plus służy do rozkładu masy organicznej i poprawy parametrów gleby, m. in. takich jak: zawartość materii organicznej, struktura gleby, retencja wodna, dostępność składników, stabilizacja pH, itp.

Dawki, sposób i termin stosowania:
UGmax plus stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego (ciśnienie poniżej 3 barów), w dawce 2 l/ha w 200 do 300 litrów wody, na słomę lub na glebę przed jej uprawą.
W uprawie z wykorzystaniem głębokiej orki (szczególnie w pierwszym roku stosowania na glebach ciężkich) należy wykonać drugi zabieg na wyoraną warstwę gleby przed jej uprawą. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu w w/w sposób UGmax plus można zastosować pogłównie we wczesnych fazach rozwojowych roślin.
Pogłównie, w dni słoneczne UGmax plus stosować rano lub wieczorem, wilgoć (rosa, opady deszczu) przyspiesza wniknięcie środka poprawiającego właściwości gleby do gleby.
Na glebach ubogich w azot UGmax plus zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu dla uprawianych roślin.
W uprawach warzywniczych UGmax plus należy stosować przed uprawą gleby w dawce 2 l/ha używając 300 l wody.
W uprawach sadowniczych UGmax plus należy stosować doglebowo (przed uprawą gleby) lub pogłównie (w istniejącym sadzie/plantacji) w dawce 2 l/ha używając 300 l wody. Zabieg w sadzie/plantacji wykonywać w okresie od początku wegetacji do białego/różowego pąka lub po zbiorze owoców.
Do podlewania UGmax plus należy stosować w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1 litr na 1000 litrów wody (1 ml na 1 litr wody),
Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax plus należy stosować w dawce od 0,3 do 0,5 litra na 10 m3.

UGmax plus wprowadzony do obrotu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-650a/17