Podnosimy urodzajność gleby

PODNOSIMY URODZAJNOŚĆ GLEBY

Co to jest UGmax plus i do czego służy

Ograniczone zmianowanie i nadmierna chemizacja upraw, powodują zubożenie ilości i różnorodności życia glebowego co wpływa na spadek aktywności biologicznej gleby i procesów w niej zachodzących. Wywołuje to szereg negatywnych zmian we właściwościach fizykochemicznych gleby. W efekcie spada zawartość materii organicznej, pogorszeniu ulega struktura gleby, dostępność wody i składników pokarmowych oraz narasta występowanie chorób.

UGmax plus Użyźniacz Glebowy jest płynnym koncentratem zawierającym zestaw odpowiednio dobranych mikroorganizmów oraz makro i mikroelementów.

Służy do ukierunkowania i przyspieszenia procesów przemiany masy organicznej (słomy zamiast azotu) w materię organiczną oraz poprawy parametrów gleby.

UGmax plus ukierunkowując i wzmacniając procesy rozkładu masy organicznej w glebie przyczynia się do zwiększenia ilości i różnorodności zawartych w niej korzystnych mikroorganizmów.

W badaniach, z zastosowaniem Użyźniacza Glebowego UGmax na rozdrobnioną słomę przed wymieszaniem z glebą spowodował wzrost liczebności (o 58-69 % ) mikroorganizmów w glebie. Oznacza to, że na jednym hektarze pola nastąpił ich przyrost o kilka ton. 

Tak silna intensyfikacja życia glebowego wzmacnia procesy przemiany masy organicznej i poprawia najbardziej istotne dla prawidłowego rozwoju roślin parametry gleby, m. in. takie jak:

1

Stan fitosanitarny gleby

PODNOSIMY URODZAJNOŚĆ GLEBY

UGmax zwiększając ilość mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów powoduje poprawę stanu fitosanitarnego gleby, co stwarza duże możliwości na ograniczenie występowania i rozwoju wielu chorób.

3

Zawartość i dostępność składników pokarmowych

Usprawnienie, przy pomocy UGmax, procesów przemiany masy organicznej  przyczynia się do wzrostu zawartości i dostępności składników pokarmowych w glebie. Zwiększenie przyswajalności zawartych w glebie składników pokarmowych powoduje lepsze wykarmienie roślin i pozwala na obniżenie nawożenia mineralnego.

2

Zawartość materii organicznej

UGmax intensyfikując rozwój życia glebowego ukierunkowuje i wzmacnia procesy przemiany masy organicznej w próchnicę. Wpływa to na łatwiejszą jej uprawę i poprawę warunków rozwoju roślin.

4

Stabilizacja
odczynu pH gleby

Intensyfikacja procesów zachodzących w glebie, poprzez działanie UGmax, wpływa korzystnie na stabilizację jej odczynu

5

Retencja wodna

UGmax przyczyniając się do wzrost zawartości materii organicznej gleby zwiększa jej zdolność do wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody.

6

Struktura gleby

UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy przemiany masy organicznej przyczynia się do poprawy struktury gleby i zmniejszenia jej zwięzłości.

1

Stan fitosanitarny gleby

UGmax zwiększając ilość mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów powoduje poprawę stanu fitosanitarnego gleby, co stwarza duże możliwości na ograniczenie występowania i rozwoju wielu chorób.

2

Zawartość materii organicznej

UGmax intensyfikując rozwój życia glebowego ukierunkowuje i wzmacnia procesy przemiany masy organicznej w próchnicę. Wpływa to na łatwiejszą jej uprawę i poprawę warunków rozwoju roślin.

3

Zawartość i dostępność składników pokarmowych

Usprawnienie, przy pomocy UGmax, procesów przemiany masy organicznej  przyczynia się do wzrostu zawartości i dostępności składników pokarmowych w glebie. Zwiększenie przyswajalności zawartych w glebie składników pokarmowych powoduje lepsze wykarmienie roślin i pozwala na obniżenie nawożenia mineralnego.

4

Stabilizacja
odczynu pH gleby

Intensyfikacja procesów zachodzących w glebie, poprzez działanie UGmax, wpływa korzystnie na stabilizację jej odczynu

5

Retencja wodna

UGmax przyczyniając się do wzrost zawartości materii organicznej gleby zwiększa jej zdolność do wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody.

6

Struktura gleby

UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy przemiany masy organicznej przyczynia się do poprawy struktury gleby i zmniejszenia jej zwięzłości.

Podsumowując:

UGmax plus to:
– szybsze i równomierne wschody roślin
– łatwiejszy rozwój systemu korzeniowego
– udostępnianie składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych,
– zwiększenie efektywności nawożenia
– poprawę kondycji i zdrowotności roślin
– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów
– podniesienie jakości i plonowania roślin

 

UG max plus

Płynny koncentrat. Poprawia właściwości gleby.

Zawiera:

 • specjalnie dobrane mikroorganizmy
 • mikro elementy
 • makro elementy

UG max plus

Wpływa na poprawę właściwości:

 • fizycznych,
 • chemicznych,
 • biologicznych,

w uprawach roślin polowych
w wielkopowierzchniowych gospodarstwach jak i w przydomowych ogródkach

UG max plus

Służy do rozkładu masy organicznej i poprawy parametrów gleby, m. in. takich jak:

 • zawartość materii organicznej,
 • struktura gleby,
 • retencja wodna,
 • dostępność składników,
 • stabilizacja pH, itp.

Wpływ UGmax plus na rozkład słomy

Intensywność życia glebowego

UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy rozkładu masy organicznej w glebie przyczynia się do zwiększenia liczebności zawartych w niej mikroorganizmów.

Łączna liczebność mikroorganizmów w glebie ze słomą x 106 *

Warianty

monokultura

zmianowanie

Słoma

106,273

115,587

Słoma + UGmax plus

178,660

182,660

wzrost liczebności

69 %

58 %

Tak duży wzrost ilości mikroorganizmów w glebie oznacza przyrost kilku ton mikroorganizmów na ha, co powoduje wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej i poprawę parametrów gleby:

 • stanu fitosanitarnego
 • zawartości materii organicznej
 • struktury
 • retencji wodnej
 • zawartości i dostępności składników pokarmowych
 • stabilizację pH

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

Stan fitosanitarny gleby

Zwiększenie ilości mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów powoduje poprawę stanu fitosanitarnego gleby, co stwarza duże możliwości na ograniczenie występowania i rozwoju wielu chorób. *

Wskaźnik fitosanitarny gleby*

Słoma

448

Słoma + UGmax plus

759

wzrost

69,42 %

Przyspieszenie rozkładu zainfekowanych części roślin poprawia stan fitosanitarny gleby i ogranicza rozwój oraz występowanie wielu chorób.

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby
na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu.
Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

Zawartość materii organicznej w glebie

UGmax intensyfikując rozwój życia glebowego ukierunkowuje i wzmacnia procesy przemiany masy organicznej w próchnicę.

Zawartość materii organicznej (próchnicy) w glebie (g/kg i w %)*

Warianty

2005

2008

Różnica

Kontrola

26,59 (2,66 %)

25,44 (2,54 %)

1,15 (-0,11 p. proc.)

Z UGmax plus

26,61 (2,66 %)

30,23 (3,02 %)

3,62 (+0,36 p. proc.)

Przyrost materii organicznej w glebie wpływa na łatwiejszą jej uprawę i na poprawę warunków rozwoju roślin:

 • poprawę struktury gleby
 • rozluźnienie gleb zwięzłych,
 • poprawę stosunków wodnopowietrznych,
 • poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody
 • łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów
 • przeciwdziałaniu wypłukiwania składników pokarmowych,
 • zwiększenie efektywności nawożenia
 • stabilizację odczynu gleby

*Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleby UPT w Bydgoszczy 2005-2008

 

Struktura gleby

Ukierunkowanie i wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej przyczynia się do poprawy struktury gleby i zmniejszenia jej zwięzłości.

Zwięzłość ogólna gleby mierzona (w MPa*)**

Warianty

monokultura

zmianowanie

Słoma

4,43

4,36

Słoma + UGmax plus

3,69

3,58

rozluźnienie

20,05 %

21,78 %

Rozluźnienie gleby powoduje łatwiejszą jej uprawę oraz wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin, poprzez:

 • poprawę stosunków wodnopowietrznych,
 • poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody
 • łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

 

Poprawa struktury gleby powoduje również:

 • zmniejszenie kosztów uprawy,
 • szybsze i równomierne wschody roślin,
 • łatwiejszy rozwój systemu korzeniowego.

*MPa Mega Pascal – jednostka  miary oporu stawianego przez glebę

** Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436). 

Zawartość i dostępność składników pokarmowych

Usprawnienie, przy pomocy UGmax, procesów przemiany masy organicznej  przyczynia się do wzrostu zawartości i dostępności składników pokarmowych w glebie.

Zawartość azotu mineralnego w warstwie ornej gleby, po uprawie pszenicy (ze słomą) (mg/kg). *

Warianty

po pszenicy
wiosna

po pszenicy
jesień

po rzepaku
wiosna

po rzepaku
jesień

Kontrola

8,18

11,2

7,65

8,96

Z UGmax plus

10,71

20,42

10,97

14,96

wzrost

30,92 %

82,32 %

43,40 %

66,96 %

Badanie wykazuje, że wnoszenie do gleby słomy poprzedzone aplikacją użyźniacza glebowego UGmax zwiększyło zawartość azotu w glebie (pomimo braku aplikacji tego składnika na słomę), w monokulturze – jesienią o 31%, a wiosną o 82% oraz w zmianowaniu – jesienią o 43% i wiosną o 67%.

Podobne badania wykazały, że wzrosty uzyskano także w przypadku innych składników.

Zawartość dostępnych składników pokarmowych w glebie (bez nawożenia PK) po zbiorach ziemniaków**

Warianty

NH4

NO3

P2O5

K2O

Mg

Kontrola

24,26
kg/ha

55,10
kg/ha

3,62
mg/100g gleby

9,16
mg/100g gleby

7,66
mg/100g gleby

Z UGmax plus

26,56
kg/ha

72,14
kg/ha

5,92
mg/100g gleby

11,17 mg/100g gleby

9,70 mg/100g gleby

% przyrost

9,5

31

63

22

22

Zwiększenie przyswajalności zawartych w glebie składników pokarmowych powoduje lepsze wykarmienie roślin i pozwala na obniżenie nawożenia mineralnego.

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

**Katedra Chemii Rolnej i Biochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odczyn gleby

Intensyfikacja procesów zachodzących w glebie, poprzez działanie UGmax, wpływa korzystnie na stabilizację jaj odczynu.

Odczyn gleby (pH w KCl) *

Warianty

2005

2008

Różnica

bez Użyźniacza

5,94

5,35

– 0,59

z Użyźniaczem

6,16

6,19

+ 0,03

*Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleby UPT w Bydgoszczy

Poprawa parametrów gleby

Poprawa parametrów gleby, na skutek działania UGmax wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin i ich plonowanie poprzez:

 • szybsze i równomierne wschody roślin
 • zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin
 • zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych
 • udostępnianie składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych,
 • zwiększenie efektywności nawożenia
 • poprawę kondycji i zdrowotności roślin
 • łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów
 • podniesienie jakości i plonowania roślin

Średnie plony roślin uprawnych, lata 2005-2011*

Warianty

Pszenica ozima

Buraki cukrowe

Rzepak ozimy

Łubin biały

Ziemniaki jadalne

Kukurydza na ziarno

Kontrola

4,86

54,89

3,42

2,56

41,04

9,72

Z UGmax Plus

5,90

65,55

4,01

3,31

53,13

10,98

* Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP Poznań

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802