Podnosimy urodzajność gleby

PODNOSIMY URODZAJNOŚĆ GLEBY

Im wcześniej po zbiorach naniesiemy UGmax plus na resztki pożniwne, bądź na inne nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces przemiany masy organicznej i udostępnianie składników pokarmowych następnym roślinom.

Głębokie orki

W uprawie z wykorzystaniem głębokiej orki (szczególnie w pierwszym roku stosowania na glebach ciężkich) zaleca się wykonać drugi zabieg na wyoraną warstwę gleby przed jej uprawą. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu w w/w sposób UGmax plus można zastosować pogłównie we wczesnych fazach rozwoju.

Na glebach
ubogich w azot

UGmax plus zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu dla uprawianych roślin.

Pogłównie

 Pogłównie, w dni słoneczne UGmax plus stosować rano lub wieczorem, wilgoć (rosa, opady deszczu) przyspiesza wniknięcie środka poprawiającego właściwości gleby do gleby.

Odczyn gleby

UGmax plus działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy przy pH zbliżonym do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb kwaśnych należy wspomóc wapnowaniem. Wapno naturalne i węglanowe możemy stosować razem z UGmax plus, a wapno tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed stosowaniem UGmax plus.

Powschodowo

UGmax plus należy stosować w dawce 1 l/ha w 250 do 300 l wody w następujących uprawach i fazach rozwojowych roślin:
Zboża - od trzech liści do drugiego kolanka
Ziemniaki - od 10 cm wzrostu do zakrycia międzyrzędzi
Kukurydza - od pięciu liści do 50 cm wzrostu
Buraki - od trzech par liści do zakrycia międzyrzędzi
Rzepak - od czterech liści i nie później niż do fazy zamkniętego, zwartego pąka kwiatowego
Strączkowe - od 5 do 14 dni przed kwitnieniem
Trawy nasienne i trawniki - po ruszeniu wegetacji lub na początku odrastania trawy 

Dawki, sposób i termin stosowania:

UGmax plus

stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego (ciśnienie poniżej 3 barów),  w dawce 2 l/ha w 200 do 300 litrów wody, na słomę lub na glebę przed jej uprawą.

W uprawach warzywniczych

UGmax plus należy stosować przed uprawą gleby w dawce 2 l/ha używając 300 l wody.

W uprawach sadowniczych

UGmax plus należy stosować doglebowo (przed uprawą gleby) lub pogłównie (w istniejącym sadzie/plantacji) w dawce 2 l/ha używając 300 l wody. Zabieg w sadzie/plantacji  wykonywać w okresie od początku wegetacji do białego/różowego pąka lub po zbiorze owoców.

Do podlewania

UGmax plus należy stosować w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1 litr na 1000 litrów wody
(1 ml na 1 litr wody),

Do kompostowania

masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax plus należy stosować w dawce
od 0,3 do 0,5 litra na 10 m3.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802