Podnosimy urodzajność gleby

PODNOSIMY URODZAJNOŚĆ GLEBY

W ostatnich latach na naszych polach coraz częściej pojawiają się trudne do przezwyciężenia problemy związane z pogarszaniem się stanu gleb.Powodują one wzrost kosztów produkcji oraz ograniczają możliwości plonowania roślin.

Do najczęściej występujących należą :

Trudności z rozkładem masy organicznej w glebie

Utrudniony rozkład resztek pożniwnych powoduje pogorszenie stanu fitosanitarnego gleby.

Pogorszenie stanu fitosanitarnego gleby wpływa na
powstawanie i rozwój wielu chorób.

Spadek zawartości materii organicznej w glebie:

Ubytek materii organicznej gleby zwiększa jej mozaikowatość.

Ubytek materii organicznej powoduje pogorszenie struktury gleby.

Glebę o złej strukturze trudno doprawić, co powoduje
pogorszenie wschodów roślin i zakłócenia w dalszym ich
rozwoju.

Zła struktura gleby utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia
roślinom właściwy rozwój systemu korzeniowego.

Pogarszanie się retencji wodnej:

Gleba o niewłaściwej strukturze źle wchłania wodę i w okresie zwiększonych opadów jest przyczyną powstawania zalewisk oraz podtopień.

Na polach, które źle wchłaniają wodę powstają utrudnienia w organizacji koniecznych do przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych.

Nie zagospodarowana przez glebę woda łatwo odparowuje i brakuje jej roślinom w okresach bezopadowych, zwiększając efekty suszy.

Konsekwencją pogarszania się stanu gleb jest narastająca ilość
problemów i kosztów oraz duże straty w uprawach.

Rozwiązaniem na powyższe problemy jest regularne stosowanie UGmax plus użyźniacz glebowy
  Nie zwlekaj! Zastosuj już dziś!

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802