Podnosimy urodzajność gleby

Program TVR "Nauka poszła w pole" o stanie gleby i wpływie na plonowanie roślin

Reportaż z „Warsztatów Polowych” w Zakładzie Doświadczalnym COBORU w Radostowie.


„Materia organiczna gleby – czynnik krytyczny dla skutecznej produkcji — prof. dr hab. Witold Grzebisz UP w Poznaniu.

Plonowanie kukurydzy na obszarach objętych suszą

Czy wiecie dlaczego woda zalega na polach?

Wykład dr hab. inż. Karola Kotwicy, prof. nadzw. UTP Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Znaczenie próchnicy dla gleby i roślin

Plonowanie kukurydzy na obszarach objętych suszą

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802