Podnosimy urodzajność gleby

Wpływ stanu gleby na rozwój roślin

Karolina Frąckowiak – Pawlak

Jednym z najbardziej istotnych aspektów w produkcji rolnej jest stan posiadanych gleb, a w szczególności zawartość w nich materii organicznej (próchnicy). Od zawartości próchnicy zależą plonotwórcze możliwości gleby. Z tego powodu w badaniach naukowych starano się m.in. określić wpływ stosowania UGmax na przyrost materii organicznej.

Tylko gleba żyzna, urodzajna jest w stanie zapewnić roślinom składniki pokarmowe, wodę i tlen w ilości, formach oraz proporcjach niezbędnych do uzyskania wysokiego plonu. Gleba o dobrej strukturze, zawierająca próchnicę stanowi rezerwuar składników pokarmowych, a także bufor, który uniemożliwia ich utratę.

Wyniki różnych autorów, w tym Długosza z UTP w Bydgoszczy wskazują na dodatni wpływ omawianego preparatu na zawartość materii organicznej w glebie.

Gleba, która charakteryzuje się wyższą zawartością materii organicznej posiada lepsze właściwości wodno – powietrzne i większą pulę dostępnych dla roślin składników pokarmowych i stwarza roślinom korzystne warunki do rozwoju.

System korzeniowy roślin szybciej się rozwija, jest zdrowszy i posiada większe możliwości pobrania składników odżywczych.

Przykładem są zdjęcia systemu korzeniowego, wykonane w laboratorium UP w Poznaniu – żyto (zdjęcie 1), w warunkach polowych – burak cukrowy (zdjęcie 2) oraz łubin biały (zdjęcie 3).

Zdjęcie 1. Wpływ UGmax Użyźniacza Glebowego na ukorzenienie roślin.
Aplikacja UGmax przyczynia się do zwiększenia liczby brodawek korzeniowych łubinu białego. Świadczy to o zwiększonej aktywności biologicznej gleby.
Zdjęcie 3. Korzenie łubinu białego na 2 tygodnie przed kwitnieniem.
Zdjęcie 2. Zastosowanie UGmax zmniejsza liczbę nieprawidłowo rozwiniętych korzeni spichrzowych buraków cukrowych; jest to pośredni wskaźnik poprawy struktury gleby.

Wskazując na właściwości gleby należy zauważyć również, iż wyniki badań Długosza wskazują na to, że zmiany, jakie zachodzą w glebie na skutek aplikacji UGmax wpływają również na poprawę jej struktury i retencji wodnej.

Gleby o dobrej strukturze szybko wchłaniają wodę z opadów i ją magazynują. Natomiast gleby o gorszej strukturze mają zmniejszone możliwości przenikania wody (głównie gleby zlewne i ciężkie), co zwiększa jej spływ i podtopienia w trakcie opadów deszczu. Natomiast gleby lekkie z niską zawartością próchnicy cechują się dużą przesiąkliwością wody w głębsze i niedostępne dla roślin warstwy.
Z tego powodu w dni bezdeszczowe roślinom podczas wegetacji coraz częściej brakuje wody, zwiększa się efekt suszy.

Podsumowując powyższe, niezależne badania naukowe stwierdzić można, że UGmax jest preparatem o szerokim działaniu, wpływającym korzystnie na glebę oraz rośliny uprawne

Stosowanie UGmax przyczynia się do: 

  • odbudowy życia mikrobiologicznego w glebie,
  • zwiększenia zawartości materii organicznej, 
  • polepszenia stosunków wodno-powietrznych w glebie, 
  • zwiększenia dostępności składników pokarmowych, 
  • zwiększenia efektywności stosowanych nawozów, 
  • lepszego rozwoju systemu korzeniowego roślin,
  • wzrostu plonowania roślin uprawnych,

Słoma z UGmax
same korzyści!
Zamów UGmax już teraz

SPRWDŹ INNE BADANIA

Słoma – problemy
czy korzyści

Stefan Troka na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez dr hab. inż Karola Kotwicę, prof. nadz. UTP w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa UTP w Bydgoszczy, m.in. w ramach projektu badawczego PB 0834/B/P01/2009/36 finansowanego przez MNiSW.

Plonowanie roślin w aspekcie pobrania składników pokarmowych

Karolina Frąckowiak – Pawlak na podstawie wyników badań naukowych Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Grzebisza i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Oddział Bonin, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Kazimierza Jabłońskiego.

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802