Podnosimy urodzajność gleby

UGmax plus 5 l

dostępność duża
cena:

347,50 

ilość:

49 w magazynie

- +

Płatność:

Dostawa:

Polecane produkty

%

użyźniacz do gleby

1390,00 

%

użyźniacz do gleby

695,00 

%

użyźniacz do gleby

347,50 

Instrukcja stosowania i przechowywania organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby UGmax plus

Środek poprawiający właściwości gleby UGmax plus jest płynnym koncentratem zawierającym specjalnie dobrane mikroorganizmy oraz makro i mikro elementy. Wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby w uprawach roślin polowych.

UGmax plus służy do rozkładu masy organicznej i poprawy parametrów gleby, m. in. takich jak: zawartość materii organicznej, struktura gleby, retencja wodna, dostępność składników, stabilizacja pH, itp.

UGmax plus stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego (ciśnienie poniżej 3 barów), w dawce 2 l/ha w 200 do 300 litrów wody, na słomę lub na glebę przed jej uprawą.
W uprawie z wykorzystaniem głębokiej orki (szczególnie w pierwszym roku stosowania na glebach ciężkich) należy wykonać drugi zabieg na wyoraną warstwę gleby przed jej uprawą. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu w w/w sposób UGmax plus można zastosować pogłównie we wczesnych fazach rozwojowych roślin.
Pogłównie, w dni słoneczne UGmax plus stosować rano lub wieczorem, wilgoć (rosa, opady deszczu) przyspiesza wniknięcie środka poprawiającego właściwości gleby do gleby.
Na glebach ubogich w azot UGmax plus zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu dla uprawianych roślin.
W uprawach warzywniczych UGmax plus należy stosować przed uprawą gleby w dawce 2 l/ha używając 300 l wody.
W uprawach sadowniczych UGmax plus należy stosować doglebowo (przed uprawą gleby) lub pogłównie (w istniejącym sadzie/plantacji) w dawce 2 l/ha używając 300 l wody. Zabieg w sadzie/plantacji wykonywać w okresie od początku wegetacji do białego/różowego pąka lub po zbiorze owoców.
Do podlewania UGmax plus należy stosować w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1 litr na 1000 litrów wody (1 ml na 1 litr wody),
Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax plus należy stosować w dawce od 0,3 do 0,5 litra na 10 m3.

Opryskiwacz przed i po stosowaniu UGmax plus należy wypłukać. Przygotowaną dawkę środka poprawiającego właściwości gleby UGmax plus należy wlać do opryskiwacza w trakcie napełniania wodą, przy włączonym mieszadle. Przygotowany w opryskiwaczu roztwór należy zużyć w ciągu kilku godzin.


UWAGA. Środka poprawiającego właściwości gleby
UGmax plus nie stosować:
– na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, pokrytych śniegiem
– na 14 dni przed i w czasie kwitnienia roślin (z wyjątkiem ziemniaków)
– łącznie ze środkami ochrony roślin

Środek poprawiający właściwości gleby UGmax plus przechowywać w pomieszczeniach zacienionych, w temperaturze od 3 do 30° C.
Częściowo użyty środek poprawiający właściwości gleby UGmax plus można przechowywać po wyciśnięciu powietrza z opakowania i szczelnym zamknięciu.

Środek poprawiający właściwości gleby UGmax plus nie jest do spożycia. W trakcie wykonywania oprysku środkiem poprawiającym właściwości gleby UGmax plus należy stosować odzież ochronną, nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym założeniem. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy zgłosić się do lekarza.


Wprowadzono do obrotu na podstawie decyzji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-650b/23

Azot (N) co najmniej 0,20 % (m/m)
Fosfor (P2O5) co najmniej 0,02 % (m/m)
Potas (K2O) co najmniej 0,20 % (m/m)
Magnez (MgO) co najmniej 0,01 % (m/m)
Wapń (CaO) co najmniej 0,02 % (m/m)
Siarka (S) co najmniej 0,02 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę, co najmniej 40,0 % (m/m)
Zawartość bakterii kwaszących typu mlekowego (Lactobacillus), co najmniej 6 x 103 jkt/ml
pH, poniżej 4,0
postać płynna, zawiesina

UGmax plus służy do rozkładu masy organicznej i poprawy parametrów gleby, m. in. takich jak: zawartość materii organicznej, struktura gleby, retencja wodna, dostępność składników, stabilizacja pH, itp.

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802